Scéal Trail: Mo Chuid Amhráin Ghaeilge Páirc Ráth Chairn | Discover Boyne Valley Meath, Ireland

Scéal Trail: Mo Chuid Amhráin Ghaeilge Páirc Ráth Chairn

Is bealach spraíúil é an Scéal Trail chun taitneamh na léitheoireachta, grá don taobh amuigh agus roinnt gníomhaíochta fisiciúla a thabhairt le chéile. 
Tá an Scéal Trail mar chuid den tionscnamh An Ceart chun Léitheoireachta ag do Leabharlann agus táimid bródúil as an litearthacht a thabhairt isteach i gcroílár an phobail. Tá súil againn go mbeidh spraoi agaibh ag léamh an leabhair, ag éisteacht leis na hamhráin agus fiú ag canadh.

The Scéal Trail is a fun way to bring together the enjoyment of reading, a love of the outdoors and some physical activity.  
The Scéal Trail is part of the Right to Read at your Library initiative and brings literacy into the heart of the community. We hope that you have lots of fun reading the book, listening to the songs and even singing along.
 

Sceal Trail2023


Éist leis na hamráin ón leabhar "Mo Chuid Amhráin Ghaeilge".

Listen to the songs from the book "Mo Chuid Amhráin Ghaeilge"

BF

 

Images
Town
Telephone
0469430929
Email Address
rathcairnlib@meathcoco.ie
Address

Ráth Cairn
Baile átha Buí
Co. Na Mí
C15 A9X3

Facebook
https://www.facebook.com/meathcountylibrary
Twitter
https://twitter.com/MeathLibrary
Latitude
53.62369856757514,
Longitude
-6.860133228948354
Date
Thu, Oct 26 2023, 12 - 1am
GPS: 53.62369856757514, , -6.860133228948354